Consult "Energie Behandeling"

De laatste decennia verschijnen er steeds vaker vormen van energietherapie. Dit varieert van Therapeutic Touch, magnetiseren tot chakrahealing.
Inmiddels staat wetenschappelijk vast dat dergelijke therapieën effect hebben.

Waaruit bestaat de behandeling?

Uw chakra’s worden schoongemaakt. Dat reinigen kunt u zien als het losweken van oude fysieke, emotionele of mentale ervaringen. Ervaringen die -om psychologische redenen- nog aan u kleven. Vooral onaangename herinneringen kunnen jarenlang in de psyche aanwezig blijven. Denkt u maar aan voorvallen die u opnieuw eraan doen herinneren, geuren, smaken of andere lichamelijke (zintuiglijke) belevingen, dromen, tegenslag etc.
De grootte van de chakra’s worden bijgesteld. Een chakra dat bijvoorbeeld te groot is kunt u vergelijken met een voordeur die wijd open staat. Chakra’s die teveel gesloten zijn geven ook problemen.

De verbindingen tussen de chakra’s onderling worden gecontroleerd en zo nodig aangepast. Goede verbindingen helpen u de fysieke, emotionele en mentale informatie die bij dat chakra horen op de juiste wijze verwerken.

                        

 

 


 

 

 

 

Copyright© 2011 Utopia. All Rights Reserved | info@utopiainfo.nl