Workshop "Aura Chakra"

De workshop Aura Chakra bestaat uit een theoretisch gedeelte waar alle auralagen en alle chakra's worden besproken. Hierna volgt het praktijk gedeelte waar alle aura lagen gevoeld worden en alle chakra uitgependeld. Vervolgens wordt er een advies gemaakt voor de personen die u een behandeling heeft gegeven. Het werken met chakra oliën is tevens onderdeel van deze workshop.

De laatste decennia verschijnen er steeds vaker vormen van energietherapie. Dit varieert van Therapeutic Touch, magnetiseren, tot chakrahealing. Inmiddels staat wetenschappelijk vast dat dergelijke therapieën effect hebben.

Gezondheidswinst
Ze leveren veel gezondheidswinst op. Het verbetert onder andere de immuniteit, verlaagt pijn, stress en vermindert angst. Wat nog niet duidelijk is, is hoe het kan dat energie-therapie werkt. Er zijn verschillende hypotheses, maar het echte wetenschappelijke bewijs ervoor is nog onduidelijk.
Deze therapie-vormen mogen zich verheugen in een serieuze aandacht vanuit de wetenschapshoek. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn, voordat het antwoord duidelijker wordt. Tot die tijd hoeft u gelukkig niet te wachten om er toch profijt van te hebben.

Waaruit bestaan de behandelingen?

  • Schoonmaken
    Uw chakra’s worden schoongemaakt. Dat reinigen kunt u zien als het losweken van oude fysieke, emotionele of mentale ervaringen. Ervaringen die -om psychologische redenen- nog aan u kleven. Vooral onaangename herinneringen kunnen jarenlang in de psyche aanwezig blijven. Denkt u maar aan voorvallen die u opnieuw eraan doen herinneren, geuren, smaken of andere lichamelijke (zintuiglijke) belevingen, dromen, tegenslag etc.
  • Grootte van de chakra's bijstellen
    De grootte van de chakra’s worden bijgesteld. Een chakra dat bijvoorbeeld te groot is kunt u vergelijken met een voordeur die wijd open staat. Chakra’s die teveel gesloten zijn geven ook prblemen.
  • Verbindingen controleren
    De verbindingen tussen de chakra’s onderling worden gecontroleerd en zo nodig aangepast. Goede verbindingen helpen u de fysieke, emotionele en mentale informatie die bij dat chakra horen op de juiste wijze verwerken.
                       

 
Copyright© 2011 Utopia. All Rights Reserved | info@utopiainfo.nl